Mogelijkheden voor uw gouden handdruk
Home | Disclaimer

Disclaimer

Inhoud

Goudenhanddruk.nl streeft er naar dat de op de website aangeboden informatie correct is. Bij de samenstelling van de website wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaardt Goudenhanddruk.nl geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Berekeningen en offertes

Berekeningen en offertes die op deze website kunnen worden gemaakt zijn indicatief. Aan deze berekeningen en offerten kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan berekeningen, offertes en adviezen die worden verkregen door middel van op deze website als download of anderszins beschikbaar gestelde software.

Eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer teksten, handelsnamen en logo's, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij Goudenhanddruk.nl. Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is - anders dan uitsluitend voor privé-gebruik - niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Goudenhanddruk.nl.

Contact: 010 - 403 11 11
ma t/m vr: 8:30 - 17:15

Veelgestelde vragen
Gouden Handdruk Specialist
Gouden Handdruk Specialist